Mentální anorexie a bulimie – posedlost, která zabíjí

Mentální anorexie a bulimie – posedlost, která zabíjí

Anorexie se obecně objevuje zejména v adolescenci a podle některých výzkumů, toto onemocnění ohrožuje v průměru jednu dívku ze 150 ve věku do patnácti let. Obvykle se jedná o dívky s mírnou nadváhou, jež se stávají kvůli tomuto faktu terčem posměchu. Případy anorexie u chlapců jsou poněkud vzácné, ale vyskytovat se můžou.

Obvykle začíná jako normální redukční dieta, ale pro anorektičku se hubnutí postupně stává centrálním aspektem života a pokračuje až do stavů, kdy tělesná hmotnost dívky je hluboko pod normálem vzhledem k jejímu věku a výšce. Je prokázáno, že vnímání velikosti a tvaru těla u anorektiček je pokřiveno. Pro své okolí se dívka může zdát děsivě vyhublá, avšak ona se pořád může cítit “tlustá”.

Mezi hlavní znaky anorexie u mladých dívek patří:

– Dívka dává přednost volnému oblečení, které může lépe ukrýt její hubenost
– Zajímá se o jídlo – nákup potravin, sbírání receptů, vaření pro druhé
– Z pojídání salátů a jiných nízkokalorických jídel dovede udělat show
– Po jejím těle můžou začít růst velmi jemné chloupky
– Přestane menstruovat
– S přehnanou posedlostí cvičí
– Bere různé hubnoucí přípravky a laxativa

Bulimie: Cyklus přejídání se

Výskyt bulimie u adolescenčních dívek a mladých žen je v současnosti 1% až 3%, u mužů je častost výskytu této nemoci zhruba desetkrát nižší. Bulimie vzniká sama o sebe, nebo ještě častěji se vyvine z již probírané anorexie.

K chování příznačnému pro anorexii se u bulimie připojují i krátká, ale intenzivní období bezmezného přejídání se, kdy dívky přijmou najednou velké množství jídla s obvykle vysokým obsahem tuků a pak tajně vše vyzvrací, cítíce výčitky svědomí. Tyto chaotické stravovací návyky mají za následek fluktuaci tělesné hmotnosti, můžou však udržovat svou váhu v průměru, proto jsou mnohem obtížněji pozorovatelné.

Hlavní znaky bulimie můžou zahrnovat:

– Opakující se epizody popudlivého přejídání, zhruba v časovém odstupu dvou hodin, kdy člověk sní znatelně víc jídla než by snědl za běžných okolností
– Ztráta kontroly nad množstvím a typem potravin, které příjme
– Intenzivní fyzické cvičení
– Užívání hubnoucích přípravků a laxativ

Pokud máte obavy, že vaše dítě je anorektické nebo bulimické, kontrolujte jeho chování v porovnání se zmiňovanými znaky a symptomy. Když identifikujete některé z těchto typů chování, znamená to, že vaše dítě potřebuje pomoc. Jak anorexie, tak i bulimie totiž můžou mít vážné negativní důsledky na zdraví a může významně poškodit vnitřní orgány.

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *